Selamat Datang Ke Portal e-Benih Sawit

MPOB telah membangunkan portal ini untuk membantu pengeluar biji benih, pengusaha tapak semaian, estet dan pekebun kecil menjalankan urusniaga bahan tanaman sawit. Portal ini akan memberikan maklumat bekalan bahan tanaman sawit kepada pengguna portal serta mengeratkan hubungan yang lebih harmoni untuk kemajuan industri sawit negara.

Pencarian maklumat biji benih dan anak benih Pendaftaran bagi pengguna e-Peniaga
Pengeluar Biji Benih
Pengusaha Tapak Semaian
Pendaftaran lain seperti:
Estet
Pekebun Kecil
Staf MPOB

Pekebun kecil tidak digalakkan membeli biji benih daripada Pengeluar Biji Benih. Jika ingin membeli biji benih disarankan untuk mengikuti kursus penjagaan anak benih atau mendapatkan khidmat nasihat dari Pegawai TUNAS MPOB

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi pegawai berikut
Cik Hafsah Abdul Rani - No Telefon 03-78022939, E-mail : hafsah@mpob.gov.my
Cik Siti Suziyana Mohd Omar - - No Telefon 03-78022820, E-mail : suziyana@mpob.gov.my

Visitor :

since February 22, 2010